Dodge 链式联轴器

道奇提供了广泛的链式联轴器系列产品,可选带锥套式轮毂、预开孔或未开孔轮毂。这类联轴器提供一种简单、被广泛接受和经济的方法连接轴,可与行业标准尺寸的产品互换。它们采用紧凑型设计,所有部件均为金属材料,实现良好的性能。

  • 产品特点

       道奇提供了广泛的链式联轴器系列产品,可选带锥套式轮毂、预开孔或未开孔轮毂。这类联轴器提供一种简单、被广泛接受和经济的方法连接轴,可与行业标准尺寸的产品互换。它们采用紧凑型设计,所有部件均为金属材料,实现良好的性能。

规格


        ▲ 型号:14012 到 12020


        ▲ 孔径范围:13mm – 119.06mm


        ▲ 外径范围:61.21mm – 311.15mm


        ▲ 允许偏差*:


                •  角度偏差2°


                •  平行度偏差0.381mm
 

                •  轴端浮动7.62mm


                *  取决于尺寸